Jak wybrać odpowiedni ośrodek narciarski

Ośrodek narciarski tworzy kilka stacji narciarskich. Stacje narciarskie w takim ośrodku należą z reguły do kilku właścicieli. Przykładem takiego ośrodka narciarskiego np. we Włoszech może być Alta Badia. Jest to jeden z naj­słyn­niej­szych ku­ror­tów we Wło­szech. Alta Badia po­wsta­ła, kiedy za­rzą­dy pię­ciu gmin- Co­rva­ra, Col­fo­sco, La Villa, Pe­dra­ces i San Cas­si­no zde­cy­do­wa­ły o zbu­do­wa­niu jed­ne­go ośrod­ka nar­ciar­skie­go. Ku­rort wcho­dzi w skład re­gio­nu ob­ję­te­go spe­cjal­nym kar­ne­tem Do­lo­mi­ti su­per­ski­pas­sem. Spo­śród in­nych ośrod­ków nar­ciar­skich Altę Badię wy­róż­nia duże na­sło­necz­nie­nie tras, duża licz­ba dni sło­necz­nych oraz pięk­ne wi­do­ki gór­skie, słu­żą­ce wielu tu­ry­stom za urze­ka­ją­ce tło do pa­miąt­ko­wych fo­to­gra­fii. Skoro wiemy już co to jest ośrodek narciarski to teraz zastanówmy się, jak wybrać odpowiedni ośrodek? Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając go?

b

A więc:

  1. ODLEGŁOŚĆ.

Nikogo nie trzeba przekonywać , że im bliżej na narty tym lepiej.  Dzięki takiemu rozwiązaniu dłużej pojeździmy na nartach, a przede wszystkim nie będziemy wykończeni samymi dojazdami na miejsce.

  1. ILOŚĆ I KONFIGURACJA STOKÓW.

Zanim się gdzieś wybierzemy, poszukajmy mapy stoków.Mapa daje najlepsze zobrazowanie tematu. Dzięki niej dowiemy się ile i jakich wyciągów możemy się spodziewać oraz ilu i jakich tras. Jest to dosyć istotne, ponieważ o ile możemy spędzić dzień czy dwa w ośrodku posiadającym tylko jedną trasę zjazdową, o tyle jeżdżenie na jednej trasie przez cały tydzień jest po prostu nudne i szybko obrzydzi nam to narciarstwo. Równie ważna jest konfiguracja stoków, czyli ich stopień trudności. Jeżeli jesteśmy początkującymi narciarzami, szukajmy ośrodków które mają na mapach więcej tras zielonych i niebieskich. Trzymajmy się z dala od ośrodków z trasami tylko czerwonymi i czarnymi.

c

  1. CENA ŁĄCZNA.

Kwestia indywidualna, niemniej jednak równie ważna. Czasem w poszukiwaniu tanich karnetów jesteśmy w stanie przejechać i 100 km więcej. Warto skalkulować całość, czyli koszty karnetów i dojazdów w wybrane miejsca i dopiero podejmować decyzję.

  1. INFRASTRUKTURA NARCIARSKA.

 Przy wyborze miejsca na spędzanie czasu na śniegu trzeba wziąć pod uwagę również  odpowiednią infrastrukturę – zarówno stricte narciarską, jak i bardziej „wypoczynkową”.

d

  1. WARUNKI NARCIARSKIE.

Jeden z najistotniejszych czynników – zawsze sprawdzajmy zarówno warunki narciarskie, jak i pogodę w której będziemy jeździć. Pomoże nam to dobrać odpowiedni ubiór na stok.

Kierując się powyższymi wskazówkami na pewno wybierzemy odpowiedni ośrodek narciarski dla siebie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *